De handelsweek van 08.03.2021 tot 12.03.2021 in München

Hoe zullen de zaken er in de toekomst uitzien? Het antwoord op deze vraag is altijd gezocht door bedrijven en managers. De Handelsweek van 08.03.2021 tot 12.03.2021 in München heeft als doel antwoorden te geven aan bedrijven en leidinggevenden. Hier worden de meest uiteenlopende ontwikkelingen onder de loep genomen en worden de focus gelegd.

Welke punten zullen in het middelpunt staan?

– De Commerce Week begint op 08.03.2021 met een focus op data-analyse, social media marketing en de prestatiecriteria van SEA en SEO. Op het gebied van social media zullen de juiste doelgroepdefinities worden behandeld en de succescriteria voor succesvolle marketing in de afzonderlijke kanalen. Op het gebied van SEA en SEO worden de gemeenschappelijke softwaremodules en hun mogelijkheden gepresenteerd. De focus op data-analyse past hier ook in, want het vormt een van de fundamenten voor het succes van allerlei campagnes.

– Op 09.03.2021 ligt de focus op de nieuwste winkeltechnologieën, digitalisering bij de POS en UX & digitale productontwikkeling. Ook experts uit de printmediasector zullen aan het woord komen en de nieuwste ontwikkelingen toelichten voor de perfecte klantbenadering op de kassa.

– 10.03.2021 zal zich richten op Amazon, Multichannel en Cloud & IT Infrastructuur. Hier worden de mogelijkheden voor de Amazon Marketplace besproken en de mogelijkheden voor klassieke retailers om hun producten via meerdere kanalen te verkopen. Daarnaast zullen de onderwerpen cloud-based oplossingen en de aansluiting op de bestaande IT-infrastructuur onder de loep worden genomen.

– 11.03.2021 zal worden ingevuld met de gebieden beveiliging, betalingsmodules en logistiek. Door de toenemende aantallen op het gebied van online handel staan ook de betalingsmodules en de noodzakelijke logistiek in het middelpunt van de Handelsweek. Daarnaast zal de beveiliging van gegevens verder op de voorgrond treden, waarvan het belang niet alleen sinds de nieuwe DSVGO van groot belang is.

– Op 12 maart 2021 zal de focus liggen op New York en toekomstige technologieën. Onder het trefwoord “New York” zullen de veranderingen in de toekomstige arbeidswereld worden belicht en zullen de nodige maatregelen daaruit worden afgeleid. Natuurlijk mogen de toekomstige technologieën niet ontbreken, want zij bepalen de veranderingen in de toekomst van de werkplek.

Wij kijken uit naar de toekomstige Handelsweek en trekken uit de verkregen informatie de juiste conclusies voor onze klanten.

Bron: Website Commerce Week

Handelsweek van 08.03.2021 tot 12.03.2021
Online marketing van de toekomst
Amazone-commerciële week

Niet meer missen!

Wilt u een maandelijks overzicht van het nieuws in de branche?