FAQ – Nową Pracę

Nową Pracę

Nową Pracę stał się częścią codzienności w wielu firmach najpóźniej od czasu kryzysu w firmie Corona. O ile jeszcze kilka lat temu pracownicy niechętnie podchodzili do pracy w domu, o tyle w czasie kryzysu nie mogli już tego ignorować. Wiele firm musiało szybko i skutecznie stworzyć nowe środowisko pracy dla swoich pracowników. Z kolei pracownicy musieli znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im połączyć życie z pracą. Ta fundamentalna zmiana w świecie pracy, o której mówiło się już od kilku lat, w ubiegłym roku gwałtownie przyspieszyła. Dzięki najnowszym technologiom i powszechnemu połączeniu w sieć, świat pracy, który przez dziesięciolecia przetrwał próbę czasu, został zastąpiony nowym światem pracy.

Jak definiujecie Nową Pracę?

Pojęciem Nową Pracę określa się przede wszystkim przekształcenie starego świata pracy i jego otoczenia w zorientowany na przyszłość i mający znaczenie nowy świat pracy. Chodzi o to, aby kierownictwo ufało swoim pracownikom i wierzyło, że pracownicy sami będą podejmować dobre decyzje. W czasach niedoboru pracowników oznacza to jednak również, że zmieni się sposób zarządzania personelem. Ponadto, tradycyjne godziny pracy ulegną zmianie, gdy biura domowe połączą życie prywatne ze światem pracy. Wówczas na pierwszy plan wysuną się nowe aspekty codziennej pracy, umożliwiające elastyczną i zorientowaną na projekt pracę.

Co oznacza Nową Pracę dla struktur korporacyjnych?

Nowe środowiska pracy zastąpią klasyczne struktury korporacyjne, hierarchie ulegną trwałej zmianie. Stare struktury są rozbijane i zastępowane przez nowe. W wielu firmach od dziesięcioleci funkcjonuje kultura unikania błędów. Kultura ta zostaje zastąpiona nową kulturą o większej sile innowacyjnej. Rutynowe zadania schodzą na dalszy plan, a wymiana informacji między pracownikami ulega uproszczeniu. Przełożony staje się mentorem i trenerem. Jeśli firmom uda się zachować tę równowagę, wzajemne uznanie i kreatywność będą determinować codzienne życie firmy.

Nowa praca a przepisy prawne

Z pewnością wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy typu home office nastąpią również zmiany prawne. Zasadniczo w odniesieniu do tych miejsc pracy obowiązują te same przepisy prawa pracy, co w przypadku pracy w biurze. To samo dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, których wdrożenie musi być zagwarantowane również w home office. W tym celu należy opracować koncepcje i uzupełnić je o optymalne wyposażenie. W Internecie można znaleźć różne przewodniki, które ułatwiają takie wdrożenie. Szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych, nie należy wybierać pierwszego rozwiązania, jakie się pojawi, ale korzystać z możliwości nowoczesnych rozwiązań programowych.

Co się stanie, jeśli dane zostaną utracone?

Praca w domowym biurze ma wady i zalety, podobnie jak praca na etacie. Jedną z wad jest to, że często nie ma się dobrze zabezpieczonych komputerów we własnym domu. Firmowy administrator nie ma dostępu do danych i dlatego nie może wykonać ich kopii zapasowej. Jeśli dane zostaną utracone, cenne informacje mogą zostać utracone na zawsze. W takim przypadku należy szukać wyłącznie profesjonalnej pomocy. Jeśli nośnik danych jest uszkodzony, to zazwyczaj można go odzyskać poprzez profesjonalne odzyskiwanie danych. Renomowane przedsiębiorstwo można rozpoznać np. po tym, że posiada własne laboratorium clean room i dobre referencje.

Nową Pracę

Świat pracy 4.0 i Państwa pracownicy

W nowoczesnym świecie pracy obowiązują zasadniczo te same wymagania, co w przeszłości. Tylko zadowoleni pracownicy pozostają w przedsiębiorstwie. Jeśli pracownik nie jest w stanie wnieść swojego wkładu, zauważy to bardzo szybko i odejdzie z firmy. Jeżeli pracownik potrafi pracować kreatywnie i ma wystarczająco dużo urozmaicenia, wchłonie kulturę przedsiębiorstwa i przekaże ją dalej. Jeżeli jesteś doceniany, to okażesz to również swoim współpracownikom.

Świat pracy 4.0 i Twoi menedżerowie

W związku ze zmianami w nowoczesnym środowisku pracy, zmiany muszą przejść również menedżerowie. Należy doceniać i promować umiejętności pracowników. Nawet jeśli miejsca pracy są odległe ze względu na home office, musisz wzmacniać poczucie wspólnoty i utrwalać relacje z kolegami. Stajesz się kimś w rodzaju mentora, który angażuje pracowników w odpowiedzialność, pozostając jednocześnie osobą odpowiedzialną. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy ma się zaufanie i okazuje się je. Szczególnie w projektach stało się to częścią codziennego życia. W Nową Pracę, przełożony musi znać swoich pracowników i rozważyć ich mocne i słabe strony. Jeśli to się uda, firma odnosi sukces i wszystkie strony na tym korzystają.

Jak będzie wyglądała współpraca w przyszłości?

W przyszłości stół konferencyjny będzie coraz częściej zastępowany przez oprogramowanie. Microsoft Teams, Google Meet i inne programy umożliwią wirtualną współpracę. Regularne spotkania nie powinny trwać dłużej niż pół godziny.  Oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwia łączenie poszczególnych obszarów pracy w ramach projektu. Podstawą sukcesu w świecie pracy 4.0 jest również wyrafinowane planowanie. Niezbędne oprogramowanie powinno zapewnić niezbędne wsparcie i np. perfekcyjne zarządzanie dokumentami. Zmieni się również komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, ponieważ większa przejrzystość w zespołach jest niezbędna w Nowej Pracy.

Jakie problemy mogą pojawić się w Nowej Pracy?

Świat Pracy 4.0 powinien opierać się przede wszystkim na bezpiecznych podstawach organizacyjnych i prawnych. Odpowiedzialność, prawo do wydawania poleceń i zasady muszą być jasno zdefiniowane. Jeśli tak nie jest, szybko pojawia się niezadowolenie i niepokój. Jeśli pracownicy zbyt często przesiadują w home office, w końcu poczują się wykluczeni lub pominięci. W większych firmach mogą pojawić się problemy z radą zakładową, jeśli Nową Pracę zostanie wdrożony zbyt szybko lub w sposób niezorganizowany.

Wnioski dotyczące Nowej Pracy

Nową Pracę zastąpi w przyszłości tradycyjne miejsce pracy. Dla niektórych firm, w tym dla nas, Nową Pracę jest już rzeczywistością. Jeśli umiejętnie wdrożysz idee Nową Pracę, zyskasz bardziej kreatywnych, wydajnych i produktywnych pracowników, którzy identyfikują się z celami i wartościami firmy.

Źródła:

Attingo

Businessinsider

Lokalizacja

WSO International
Droga Grevenbroicher 45
50829 Kolonia Niemcy
Telefon: +49 221/29884152
E-mail: info@web-seo-online.com